Disclaimer

Deze website is een product van Bohn Stafleu van Loghum(BSL)/Thieme. BSL/Thieme Publishers accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BSL/Thieme is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door BSL is verstrekt, wordt verwezen naar de gebruikersvoorwaarden van Springer Media B.V. (gedeponeerd bij de KvK per 17 juni 2010) die op deze site van toepassing zijn.

Voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van BSL wordt ook verwezen naar de algemene voorwaarden van Springer Media B.V. die op deze site van toepassing zijn.